O nas

 

 

Jarosław Jagieła

 dr hab., pedagog społeczny i psychoterapeuta, profesor nadzwyczajny w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i w Katedrze Psychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor lub redaktor szesnastu książek i ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych w większości analizie transakcyjnej. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Redaktor naczelny czasopisma „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” oraz serii wydawniczej „Biblioteka Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”.

 

 

 

 

Anna Pierzchała

dr n. humanistycznych, pedagog, certyfikowany terapeuta pedagogiczny, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Ukończyła studia w zakresie pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego, a także podyplomowe studia terapii pedagogicznej. W swojej rozprawie doktorskiej analizowała zjawisko pasywności szkolnej w zgodzie z założeniami analizy transakcyjnej. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania, a także możliwości wykorzystywania koncepcji analizy transakcyjnej w pedagogice.

 

 

 

Adrianna Sarnat-Ciastko

dr n. społecznych, pedagog, asystent w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ukończyła studia o specjalności pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna oraz politologia. Organizator konferencji ogólnopolskich dotyczących rynku pracy, migracji zarobkowej oraz Kresów Wschodnich w świadomości współczesnych Polaków. Uczestnik licznych ogólnokrajowych sympozjów naukowych. Obecnie w zakresie jej zainteresowań znajduje się edukacyjny wymiar analizy transakcyjnej oraz tutoring, które stanowią podstawę przygotowywanej przez nią pracy doktorskiej.

 

 

Dorota Gębuś

dr n. humanistycznych, pedagog i socjolog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Terapii Patologii Zachowań. Praktyk Neurolingwistycznego Programowania. Ukończyła szkolenia i warsztaty poświęcone m.in.: efektywnej komunikacji, negocjacjom, rozwiązywaniu konfliktów, pracy z grupą. Zainteresowania naukowe: pedagogika twórczości (rozwijanie zdolności i umiejętności twórczych oraz ich wykorzystanie w pracy pedagogicznej), techniki pracy umysłowej, komunikacja interpersonalna, problematyka współczesnej rodziny.

 

 

 

Zbigniew Łęski

dr n. humanistycznych, pedagog i informatolog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Specjalizuje się między innymi w zagadnieniach technologii kształcenia oraz edukacji medialnej oraz problematyce pedagogicznych aspektów technologii informacyjnej. Zainteresowania pozanaukowe oscylują wokół turystyki pieszej i rowerowej, wspinaczki skałkowej oraz gitary.

 

 

 

Edyta Widawska

dr n. humanistycznych, pedagog społeczny i socjolog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Animatorka społeczna, trenerka umiejętności miękkich. Swoje zainteresowania naukowe dotyczące animacji społecznej, mediacji oraz praw człowieka rozwija w pracy badawczej i dydaktycznej oraz w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

 

 

 

Zbigniew Wieczorek

dr n. humanistycznych, pedagog społeczny i socjolog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Prodziekan Wydziału Pedagogicznego. Od piętnastu lat prowadzi treningi asertywności i umiejętności komunikacyjnych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik różnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zainteresowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i turystyka górska.

 


Polityka obsługi ciasteczek