Numer bieżący

 

EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA

NR 4

POBIERZ NUMER W FORMACIE PDF

(ilość pobrań jest zliczana w celach statystycznych)

 

Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK

Korekta Paulina PIASECKA

Redakcja techniczna Piotr GOSPODAREK

Projekt graficzny okładki Adrianna SARNAT-CIASTKO

Artykuły zawarte w czasopiśmie recenzowane są anonimowo.

Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa.

Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl

© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015

ISSN 2299-7466

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19 www.ajd.czest.pl
e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl

Objętość: 7 ark. wyd.

 

 

SPIS TREŚCI CONTENTS

Od redakcji (Editorial)

7

AT W EDUKACJI (TA IN EDUCATION)

 

Włodzimierz ŚWIĄTEK

Lider w niewoli trójkąta dramatycznego

The leader captured in the drama triangle (Summary)

 

13

33

Kateryna BULHAKOVA, Zarina SEVALNEVA

Работа с телесным сценарием с помощью любимой детской сказки

Praca nad skryptem somatycznym za pomocą ulubionej bajki dziecięcej (Streszczenie)

Work on the somatic script with the use of the favourite childhood fairy tale (Summary)

 

35

43

44

Aleksandra WIECZOREK

Wykorzystanie analizy transakcyjnej w pracy z młodzieżą

The use of transactional analysis in working with youth (Summary)

 

45

51

NA POGRANICZU DZIEDZIN (ON THE BORDER)

 

Zbigniew WIECZOREK

Zamki na piasku... czyli fenomen kłamstwa w perspektywie analizy transakcyjnej

A Pie in the sky... the phenomenon of lies from the perspective of transactional analysis (Summary)

 

55

66

Izabela CHRÓST-JUŹWIAK

W gąszczu wiedzy i kultury, czyli człowiek "buszujący" w sieci - o szansach na samokształcenie w cyberprzestrzeni

The tangle of knowledge and culture: Humans surfing on the Internet. Chances for self-education in cyberspace (Summary)

 

67

85

RAPORTY Z BADAŃ (RESEARCH RAPORTS)

 

Agnieszka MOKRZYCKA

Zabawa jako dodatkowa kategoria strukturalizacji czasu

Play as a new category in time structuring (Summary)

 

89

99

Zbigniew ŁĘSKI

Struktura osobowości użytkownika komputera z perspektywy analizy transakcyjnej

Personality structure of computer users from the perspective of transactional analysis (Summary)

 

101

116

SPRAWOZDANIE (REPORT)

 

Edukacyjna analiza transakcyjna na XXI Konferencji PTDE

119

RECENZJE (REVIEWS)

 

Wiga BEDNARKOWA

[rec.] J. Jagieła, A. Sarnat-Ciastko, Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowy o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy.

 

125

Jarosław JAGIEŁA

[rec.] T. White, Working with Drug and Alcohol Users

 

129

NOTY BIOGRAFICZNE AUTORÓW (ABOUT THE AUTHORS)

133

ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE (TO BE PUBLISHED)

137

CZYTELNIA (READING-ROOM)

143Polityka obsługi ciasteczek